×

Utilitzem cookies pròpies i de tercers per millorar els nostres serveis i recordar les vostres preferències de navegació en aquesta web. Si continueu nevegant, considerem que n’accepteu el seu ús. Per a més informació al respecte, accediu a l’enllaç "Política de Cookies" que teniu a continuació.

Avís legal

Avís Legal

Dades de l’empresa

En compliment de l’article 10 de la Llei 34/2002, de 11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i Comerç Electrònic, a continuació s’exposen les dades identificatives de l’empresa .

Centre d’Osteopatia Sabadell
Domicili social :

C / Lacy , 62-64 Interior Baixos .
08202 - Sabadell
93 722 03 37
osteo@osteopatiasabadell.com
17741087Z


L’accés al lloc web http://osteopatiasabadell.com de Centre d’Osteopatia Sabadell implica l’acceptació de totes les condicions següents :

Propietat Intel·lectual .

Els continguts d’aquest lloc web , textos , imatges , etc . així com el seu disseny gràfic i el seu codi font estan protegits per la legislació espanyola sobre els drets de propietat intel·lectual i industrial a favor de Centre d’Osteopatia Sabadell. Quedant per tant totalment prohibida la seva reproducció , distribució o comunicació pública, total o parcial, sense l’autorització expressa de Centre d’Osteopatia Sabadell.

Contingut del web.

Centre d’Osteopatia Sabadell no es responsabilitza del mal ús que es realitzi dels continguts de la nostra pàgina web, sent exclusiva responsabilitat de la persona que accedeix a ells o els utilitza .

Actualització i modificació de la pàgina web .

Centre d’Osteopatia Sabadell es reserva el dret a modificar o eliminar , sense previ avís, tant la informació continguda al seu lloc web, així com la seva configuració i presentació, sense assumir cap responsabilitat per això.

Indicacions sobre aspectes tècnics .

Centre d’Osteopatia Sabadell no assumeix cap responsabilitat que es pugui derivar de problemes tècnics o errades en els equips informàtics que es produeixin
durant la connexió a la xarxa d’Internet , així com de danys que puguin ser causats per terceres persones mitjançant intromissions il·legítimes fora del control de Centre d’Osteopatia Sabadell .
També quedem exonerats de tota responsabilitat davant de possibles danys o perjudicis que pugui patir l’usuari a conseqüència d’errors, defectes o omissions en la informació que facilitem quan procedeixi de terceres fonts .

Política de Privacitat i Protecció de Dades ( L.O.P.D. )

Centre d’Osteopatia Sabadell posa en coneixement dels usuaris d’aquest lloc web, que podrà crear un arxiu automatitzat amb les dades personals que siguin
posats en coneixement del referit titular, com a conseqüència de la utilització d’aquesta web i a causa d’enviaments al correu electrònic osteo@osteopatiasabadell.com que apareix com a contacte o bé sobre aquelles recollides a través del nostre formulari de contacte, en estricte compliment amb el que preceptua la legislació en matèria de protecció de dades .

En compliment del que disposa la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal, els usuaris podran exercitar, en
qualsevol moment, els drets d’accés, rectificació, oposició i cancel.lació de les seves dades, que haguessin estat recopilades i arxivades. L’exercici d’aquests drets s’ha d’efectuar mitjançant comunicació escrita dirigida a la seu social de Centre d’Osteopatia Sabadell o a l’adreça de correu electrònic assenyalada com de contacte, indicant, en qualsevol dels casos, com a referència " DADES PERSONALS " i el referit dret que pretenguin accionar, adjuntant còpia del seu Document Nacional d’Identitat .

Les dades registrades podrien ser utilitzades amb la finalitat d’efectuar estadístiques, la remissió de publicitat - fins i tot per mitjans electrònics -, la gestió d’incidències o la realització d’estudis de mercat, entre d’altres activitats .

Si s’escau, les dades de caràcter personal facilitades pels usuaris podran ser comunicades a un tercer només per al compliment de les finalitats assenyalades
anteriorment i previ consentiment dels interessats, que s’entendrà atorgat si res manifesten al contrari en el termini de quinze dies des que facilitessin les seves dades . En qualsevol cas, l’assenyalat consentiment podrà ser revocable en qualsevol moment mitjançant comunicació escrita dirigida a la seu social del titular, indicant com a referència "BAIXA DADES PERSONALS " .

© Tots els drets reservats : Centre d’ Osteopatia Sabadell

© 2013 Centre d’Osteopatia Sabadell. Tots els drets reservats C/ Lacy, 62-64 Interior Baixos 08202 - Sabadell. Barcelona|93 722 03 37|osteo@osteopatiasabadell.com